Skip to content

Levensexecuteur
/gevolmachtigde

Heeft u er wel eens over nagedacht wie namens u beslissingen mag nemen als u door dementie, een ziekte
of een ongeval dat zelf niet meer kunt? Wie moet dan uw financiën beheren? Wie neemt de medische beslissingen?
Wie moet uw onderneming besturen?

U kunt dit nu al regelen zodat u zelf de regie over deze beslissingen houdt. Dit kunt u regelen in een levenstestament. In een levenstestament benoemt u een levensexecuteur. Een levensexecuteur is iemand die uw belangen behartigt indien u dit zelf (om welke reden dan ook) niet meer kunt.

De levensexecuteur heeft de bevoegdheid om volledig of gedeeltelijk namens u te handelen op basis van een volmacht. Deze volmacht wordt opgenomen in een notariële akte van levenstestament.

Omdat de levensexecuteur een vertrouwenspersoon is met soms vergaande bevoegdheden, is het belangrijk dat de levensexecuteur op de hoogte is van uw persoonlijke omstandigheden en uw wensen. Daarnaast moet de levensexecuteur een zekere afstand weten te bewaren om misbruik te voorkomen.

Indien u niemand in uw omgeving heeft aan wie u deze belangrijke taak toevertrouwd kunt u ervoor kiezen Teeling Erfzaken tot levensexecuteur te benoemen. Met Teeling Erfzaken als levensexecuteur bent u verzekerd van professionaliteit, continuïteit en onpartijdigheid.

Een levenstestament is maatwerk en vraagt nauwkeurige afstemming omtrent de persoonlijke situatie en de wensen.

Teeling Erfzaken is aangesloten bij de Nederlandse Organisatie voor Executeurs (NOVEX).

Kantoortijden

U kan een afspraak maken bij mij op kantoor of ik kan langskomen bij u thuis. 

Neem gerust contact met ons op

Wij maken graag kosteloos en vrijblijvend kennis met u

072 – 78 51 328
06 – 19 90 25 80