Skip to content

Vereffening​

Wie niet verantwoordelijk wil zijn voor de eventuele schulden in een nalatenschap, kan die nalatenschap ‘beneficiair’ aanvaarden.

Als de erfgenaam een erfenis beneficiair aanvaardt, moet de erfenis volgens de wet vereffend worden. Dit betekent dat er bepaalde richtlijnen gevolgd moeten worden bij de afwikkeling. Deze richtlijnen zijn te vergelijken met een faillissementsprocedure en werken over het algemeen kostenverhogend. Bij een beneficiaire aanvaarding gaan de schuldeisers voor op de erfgenamen.

Als er onjuist wordt gehandeld, kan de erfgenaam aansprakelijk gesteld worden voor de schade met zijn eigen vermogen. Het is goed om te beseffen dat als er eenmaal beneficiair aanvaard is, de nalatenschap niet meer kan worden verworpen. Schakelt u adviseurs in die niet voldaan kunnen worden uit de erfenis, dan bent u als opdrachtgever gehouden om de kosten te betalen. Het kan dus verstandig zijn u te laten adviseren of de vereffening in handen van een professional te geven.

De wettelijke vereffening heeft als primair doel dat de schuldeisers van de nalatenschap op geordende wijze worden voldaan. Als er genoeg middelen zijn om de schuldeisers te voldoen, zijn de belangen van de schuldeisers gewaarborgd en blijven de maatregelen beperkt. Blijft er vervolgens nog wat over, dan mogen de erfgenamen dat onderling verdelen.

Ik kan u helpen als adviseur of de erfgenamen kunnen mij aanwijzen als vereffenaar.

Als u een professioneel executeur tot afwikkelingsbewindvoerder benoemt, kunt u veel problemen voorkomen. Door het ontbreken van de familierelatie en de gedegen opleiding van de executeur kunt u hoge verwachtingen hebben van de afwikkeling van uw nalatenschap. Niet alleen zullen de schulden van de nalatenschap worden voldaan, maar een afwikkelingsbewindvoerder kan op basis van de door u aan hem verstrekte bevoegdheid ook zelfstandig tot verkoop van vermogensbestanddelen overgaan of tot verdeling van de nalatenschap. Er hoeft dan geen impasse doorbroken te worden doordat de erfgenamen onderling niet uit de verdeling komen en ook een schuldig erkend erfdeel zal door de afwikkelingsbewindvoerder als een ‘niet met de dood tenietgaande schuld’ als bedoeld in artikel 4:7 lid 1 sub a BW worden voldaan. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Bent u een schuldeiser?

Zit er nog een erfdeel in de boedel van uw overleden langstlevende ouder waarover vruchtgebruik bestond en vindt er geen adequate afwikkeling plaats? Laat ons door de rechtbank tot vereffenaar benoemen. Uw advocaat kan hiertoe, na een door ons af te leggen bereidverklaring, een verzoekschrift indienen. Na beneficiaire aanvaarding moet een nalatenschap in beginsel op grond van artikel 4:202 lid 1 sub a BW door de erfgenamen tezamen worden vereffend, tenzij er een met het beheer belaste executeur is die een zogenoemde ‘ruimschootsverklaring’ aflegt. Bent u erfgenaam-vereffenaar en wilt u de afwikkeling uitbesteden? Op grond van een boedelvolmacht kunnen wij de nalatenschap conform de voorschriften van boek 4 BW voor u afwikkelen. Vrijblijvend een kennismakingsgesprek inplannen? Dat is mogelijk bij Teeling Erfzaken.

Kantoortijden

U kan een afspraak maken bij mij op kantoor of ik kan langskomen bij u thuis. 

Neem gerust contact met ons op

Wij maken graag kosteloos en vrijblijvend kennis met u

072 – 78 51 328
06 – 19 90 25 80